Koto

1.29 release
Koto – Hideyuki Hashimoto
https://ffm.to/koto

piano, recording : Hideyuki Hashimoto
mastering : Zino Mikorey
artwork : Misa Saitou

Listen on Apple Music