Toi

5.13 release
Toi – Hideyuki Hashimoto
https://ffm.to/toi-single

piano, recording : Hideyuki Hashimoto
mastering : Trevor Case
artwork : Misa Saitou